Jacek Hadryś, Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego, „Studia i Materiały”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2017, s. 297.

Author: Wojciech Cichosz (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-019

Download: PDF