Bartłomiej Stypa, Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 420

Author: Zbigniew Wanat (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-047

Download: PDF