O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Archidiecezji Gdańskiej „Studia Gdańskie”

„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem prezentującym badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych (historia, filozofia, nauki społeczne). Wydawcą czasopisma jest Gdańskie Seminarium Duchowne i Kuria Metropolitalna Gdańska.

„Studia Gdańskie” powstały w 1972 roku z inicjatywy ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka (pierwszy numer czasopisma ukazał się w roku 1973). Początkowo kolejne tomy „Studiów Gdańskich” ukazywały się nieregularnie (co dwa, trzy lata). Od 1998 roku „Studia Gdańskie” stały się rocznikiem, a od 2007 roku półrocznikiem. Obecnie jeden z tomów wydawanych w ciągu roku jest poświęcony konkretnemu tematowi zaproponowanemu przez Komitet Redakcyjny, drugi zaś stanowi zbiór różnych tekstów nadesłanych do redakcji czasopisma.

Kolejnymi redaktorami „Studiów Gdańskich” byli: ks. Stanisław Mędala CM (1973-1975), ks. Jerzy Zaremba (1976-1980), ks. Grzegorz Gólski CM (1981-1994), ks. Janusz Balicki (1995-1999), ks. Maciej Bała (2000-2005), ks. Adam Świeżyński (2006-2009), ks. Adam Romejko (2009-2014), ks. Grzegorz Szamocki (od 2014).

„Studia Gdańskie” są publikowane paralelnie w wersji papierowej i elektronicznej (PDF). Wersją pierwotną jest wydanie w formie papierowej.

„Studia Gdańskie” są czasopismem recenzowanym. W Wykazie czasopism punktowanych 2015 r. otrzymały 9 punktów ministerialnych.

„Studia Gdańskie” są czasopismem indeksowanym w CEJSH, CEEOL, IC Journals Master List, EBSCO, ERIH Plus i PBN.