Redakcja

Redaktor naczelny:

ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG

Zastępca redaktora naczelnego:

ks. dr Krzysztof Grzemski

Sekretarz redakcji:

ks. mgr Łukasz Koszałka

Redaktorzy tematyczni:

ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG – historia i nauki biblijne
ks. prof. dr hab. Jan Perszon, UMK – teologia systematyczna
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, UMK – teologia praktyczna
ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW – filozofia i nauki społeczne

Redaktor językowy:

ks. dr Maciej Kwiecień

Native speaker:

dr hab. Jean Ward, prof. UG

Rada naukowa:

ks. Janusz Balicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. Wojciech Bęben (Uniwersytet Gdański)
ks. Jacek Bramorski (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
ks. Andrzej Dańczak (Gdańskie Seminarium Duchowne)
Adam Drozdek (Duquesne University w Pittsburghu)
ks. Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. Dariusz Kotecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dariusz Robert Mazurek OFM Conv. (Instituto Superior de Estudios Teologicos „Juan XXIII” w Limie, Peru)
ks. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. Józef Niewiadomski (Leopold-Franzens-Universität w Innsbrucku)
ks. Ivan Platovnjak (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
ks. Piotr Roszak (Universidad de Navarra w Pampelunie)

Recenzenci współpracujący:

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Daniel Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ks. dr hab. Ryszard Czekalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)
ks. bp dr hab. Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Edward Jakiel (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Robert Kaczorowski (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Wiesław Kraiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Anna Kuśmirek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Wiesław Łużyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Andrzej Najda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Marek Parchem(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Piotr Roszak (Universidad de Navarra w Pampelunie)
ks. dr hab. Stanisław Suwiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr Ivan Štuhec (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
ks. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. dr hab. Zbigniew Wanat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wydawca:

Gdańskie Seminarium Duchowne
Kuria Metropolitalna Gdańska